Skandinavisk Hälsopromotion AB

- formar framtidens folkhälsa.

Kurser

Skandinavisk Hälsopromotion AB erbjuder dig kurser i yogisk träning för ökad hälsa. Läs mer...

Konsultation och handledning

Konsultation och handledning utgår från hur ditt liv ser ut just nu och vad du vill förändra. Läs mer...

Konsultjänster till organisationer och företag

Skandinavisk Hälsopromotion ABs organisationsuppdrag handlar om att på olika sätt stödja organisationer i utveckla hållbara arbetsplatser. Läs mer...