gallery/linda_6001

“...den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”

gallery/social-media (1)

Aktuellt

Under Covid-19 pandemin har de fyiska kurserna övergått till online. 

Snart kommer information om sommarens och höstens kurser