Skandinavisk Hälsopromotion

- formar framtidens folkhälsa.

Konsulttjänster till organisationer

Skandivanisk Hälsopromotions organisationsuppdrag handlar om att på olika sätt stödja organisationer i utveckla hållbara arbetsplatser inom följande områden:

  • Stresshantering på organisation-, grupp- och individnivå.
  • Förändringsprocesser inom hälsopromotion
  • Utbildning i yogisk verktygslåda för chefer och medarbetare
  • Föreläsningar, workshops inom det hälsofrämjande arbetsområdet som till exempel stress, sömn, mental träning och kroppskunskap.

Kontakta oss via mail eller 0709-74 86 22.