Affärsidé

Företagets speciella styrka är att ge människor/organisationer kunskap och verktyg att hantera stress och psykisk ohälsa så att de får förutsättningar att ta kontrollen över och öka sin hälsa. Genom denna kunskap och förmåga att använda nya verktyg ökar folkhälsan. Det som gör tjänsterna unika är att ”paketeringen” av dessa verktyg på ett tydligt sätt finns inte på marknaden idag. Kunderna till Skandinavisk hälsopromotion är människor som har ett behov av få nya verktyg att hantera stress, sova bättre och ha en starkare mental/psykisk hälsa och organisationer som vill stärka sitt varumärke och ligga i framkant när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser.
 

Vision

Skandinavisk Hälsopromotion formar framtidens folkhälsa.

 

Om Linda Öhman 

Mina karriärmässiga mål är att arbeta för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser på organisations- och gruppnivå, men även på individnivå genom att coacha/ge stöd till människor att ta kontrollen över sin egen hälsa och nå sina livs fulla potential. Verktygen är kunskaper från mina utbildningar, erfarenheter från olika roller i arbetslivet och uråldriga yogiska tekniker för den moderna människan. Som person är jag glad, lösningsorienterad och kunnig. Mina ledord är hög kvalité, professionalism och göra skillnad. 

 

Min plattform är att jag har en specialistkompetens inom det hälsofrämjande arbetsområdet och stress. Jag är även utbildad coach och internationellt certifierande kundaliniyoga och meditationslärare. Jag har en filosofie kandidatexamen i Folkhälsovetenskap från Örebro Universitet och en vidareutbildning inom personalområdet från Stockholms Universitet.  I snart 11 år har jag arbetat inom HR.

 

Jag har ett stort engagemang för utveckling vilket återspeglas i mina projektledarroller. Under 2016-01-01 till 2019-04-30 var jag ledare för ett projekt som tog fram en ny hälsofrämjande metod som heter OSA-dialogen. Metoden har utvecklats som stöd för arbetet med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA (AFS 2015:4). Samtliga verktyg ger chefer och medarbetare konkret stöd i hur de kan arbeta för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatserna. Metoden är unik i det att den kombinerar verktyg för att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för en god arbetsmiljö med verktyg som riktar sig till individen och där fokus är att individen behöver ta ansvar för sin hälsa och hantera arbetsmiljön på ett för hälsan hållbart sätt. Sedan 2 maj 2019 arbetar jag som utbildare i OSA-dialogen – hälsofrämjande arbetsplatser samtidigt som jag bygger upp företaget Skandinavisk Hälsopromotion.

 

Utbildningar och erfarenheter

 • Filosofie kandidat i folkhälsa från hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet. Utbildningen har givit mig ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö med fokus på det främjande och förebyggande arbetssättet. Inom utbildningen ingår kurser ibland annat i anatomi och fysiologi, stresshantering, mental träning, psykologi, arbetsmiljörätt, hälsofrämjande arbetsplatser

 • Vidareutbildat mig på Stockholms universitet för att arbeta med personalfrågor (HR)

 • 2-årig kundaliniyoga & meditationslärarutbildning vid Kundaliniyoga Institutet i Stockholm 

 • Level 2 Stress och Vitalitet, Yogainstitutet i Karlstad

 • Utbildning i "Overcoming Cold depression and Preventing Burnout" - Guru Ram Das Center for Medicine & Humanology

 • Diplomerad coach från Coachutbildning Sverige AB

 • Ledarskapsutbildning – Strategihuset

 • Handledare Kollegiala samtalsgrupper – SKL Uppdrag Psykisk Hälsa

 • Att leda grupper och grupputveckling - Karolinska Institutet

 • Projektledarutbildning – Academic House

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – Consultatum

 • Salutogen kultur på arbetsplatsen - Hälsopromotionsgruppen

 • Arbetar sedan hösten 2008 som PA-konsult på Nynäshamns kommun. Sedan i januari 2016 har jag ett uppdrag som projektledare för ett folkhälsoprojekt

 • Arbetat som personalspecialist på Skatteverkets personalenhet i Stockholm

 • Arbetat som SPA- och massageterapeut på Sturebadet i Stockholm

 • Arbetat som massageterapeut på diverse företag genom mitt dåvarande företag Muskelanalysen

 • Utbildat SPA-terapeuter på Axelsons SPA

 

Skandinavisk Hälsopromotion

- formar framtidens folkhälsa.